Aquanatt

Aquanatt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิชาการ
Community Development
Usernameprasansongs
สมาชิกเลขที่35887
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปี ๒๕๒๕ กำเนิดเป็นชาวโลก ชาวเอเชีย ชาวไทย ชาวใต้ ชาวสงขลา ชาว....

ปี ๒๕๓๑ นักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนวัดทำนบตางหน

ปี ๒๕๓๘ จบ ป.๖ และสอบเข้าเรียนต่อเป็นนักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๕๔ จบ ม.๖ และเดินทางไปสมัครเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 4407003393

ปี ๒๕๔๗ บัณฑิตรามคำแหง รุ่นที่ ๓๓ คณะเศรษฐศาสตร์

พนักงานชั่วคราว ธนาคารธนชาต สาขาสำนักงานใหญ่ ถนนเพลินจิต (๑ เดือนถ้วน)

พนักงานชั่วคราว บริษัท อเด็คโก้ จำกัด และพนักงานสัญญาจ้าง บริษัท ทีเอ็นไอเอส จำกัด(บริษัทที่ปรึกษาโครงการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ ปัจจุบันคือระบบ GFMIS) จุดเปลี่ยนสำคัญ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็น Call Center ดูแลลูกค้าที่มาเรียนรู้การใช้งานระบบ GFMIS ที่กรมบัญชีกลาง

ปี ๒๕๔๘ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี ๒๕๔๙ เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเดิมคือ นักวิชาการเงินและบัญชี

ปี ๒๕๕๓ ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบรรจุรับราชการ 1 ก.ย. 2553 ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถานที่บรรจุรับราชการครั้งแรก คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบตำบลประจันตคาม

ปี ๒๕๕๔ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 จนถึง 24 ธ.ค. 2555

ปี ๒๕๕๖ วันที่ 2 ม.ค. 2556 รายงานตัวตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน 1099/2555 ย้ายกลับบ้านเกิดจังหวัดสงขลา

ปี ๒๕๕๖ วันที่ 15 ม.ค. 2556 คำสั่งย้ายปฎิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา

ปี ๒๕๕๗ ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัณฑิต(ป.บัณฑิต)สาขาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ ทุน ศอ.บต.