วันที่ 14 มาเรียนชุมนุมกันเถอะ ! (16พฤศจิกายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


พูดคุยถึงกิจกรรมชุมนุม ดิฉันและเพื่อนได้รับมอบหมายให้เปิดกิจกรรมชุมนุม 1 ชุมนุม โดยรับสมัครนักเรียนจำนวน 8 คน แล้วกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของครูฝึกสอนทั้ง 2 คน ที่อยากให้นักเรียน ป. ปลายได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่มีเพียงแค่การวาดรูป ออกมา จึงได้เกิดชุมนุม “ศิลปะ...สร้างสรรค์” ขึ้น สมาชิกของเรามีตั้งแต่ ป.4-6 คละกันไปกิจกรรมที่จัดนั้น เกิดจากความต้องการของนักเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดในสิ่งที่อยากทำและเสนอร่วมกันวันแรกที่เริ่มเรียน ซึ่งในการเรียนชุมนุมครั้งนี้เป็นการทำไข่อีสเตอร์โดยการใช้วิธีเดียวกันกับการทำ Paper mache นักเรียนมีความสุขกับการได้ลงมือทำ ได้สร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนหวังว่าผลงานที่ตั้งใจทำจะออกมาสวยงามในสัปดาห์ต่อไปนะคะ :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)