สิ่งที่ได้รับมาจากการประชุมนายทะเบียนUC #2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่หนาว ช่วงหนาวมากขึ้น

     ช่วงบ่ายเมื่อพร้อมกันที่ห้องประชุมอีกครั้ง เริ่มพร้อมตั้งแต่ 12.45 น. หากจะให้ผมเขียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการประชุมแบบนี้ บอกได้เลยว่ายากที่จะเกิดขึ้น หากจะพร้อมจริง ๆ ก็ประมาณ 13.30 น. มากกว่า และที่สำคัญของวันนี้คือไม่มีใครหายไปจากที่ประชุมเลย เริ่มประชุมกันผมก็ทบทวนประเด็นการปรับปรุงระบบงานทะเบียนผูมีสิทธิ คือ

          1) การปรับปรุงขอมูลวันที่ออกบัตรลวงหนาและการปลดสิทธิของสํานักงานประกันสังคม
          2) การปรับปรุงข้อมูลข้าราชการบํานาญและผู้ใชสิทธิร่วม
          3) การจัดการลงทะเบียนผูมีสิทธิสัญชาติต่างด้าว
          4) การเปลี่ยนสิทธิระหว่างรักษาและการจองเปลี่ยนหน่วยบริการ
          5) การจัดการปัญหาการลงทะเบียนแบบพละการ
          6) การจัดการกรณีทหารเกณฑกรณีย้ายหน่วยปฏิบัติการหรือปลดประจําการ
          7) สรุปการดําเนินงานลงทะเบียนตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด
          8) การใชฐานข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบสิทธิ
          9) การจดทะเบียนคนพิการรายใหม
         10) การแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการ ubox

     การประชุมในช่วงนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามประเด็นข้างต้น พร้อม ๆ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยบริการ ซึ่งผมก็จะโยนคำถามตามที่ผมรู้มาว่าใครมีปัญหาอะไร และใครที่เป็นคนเซียนกับการแก้ปัญหาในลักษณะนั้น ช่วงนี้ได้พี่พร (อวยพร ดำเกลี้ยง) มาช่วยเติมเต็มและช่วยประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม

     ส่วนน้องอ้อ (จินตนา จินดานิล) ผมได้มอบหมายให้ชี้แจงเรื่องแนวทางการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิแก่ประชาชน ก็เตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับ เตรียมสไลด์ เตรียมการอธิบายแบบมืออาชีพ ครอบคลุมเนื้อหา เรียกว่าชัดเจนเป็นที่โดนใจทั้งผม และในที่ประชุมครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้ว ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงการจัดทำแผนงาน/โครงการในส่วนการลงรายละเอียด ตามที่ได้เคยนำเสนอไว้แล้ว 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนานายทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC วงเงิน 152,750 บาท และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่บริการฯ 150,000 บาท ครับ ในช่วงนี้ผมรู้สึกหนาวมากขึ้น จนแสดงออกทางสีหน้า

วันที่หนาว... [ ช่วงเริ่มหนาว ] [ ช่วงหนาวมากขึ้น ] [ ช่วงหนาวมากที่สุด ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (4)

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้วยนะครับ

จะจัดส่ง "เสื้อสามารถ" จาก สคส. มาให้ครับ

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

จะให้คุณอนุชา  เขียนเล่านิดหนึ่งครับ   ว่าคุณอนุชาที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน   คุณอนุชามีวิธีการไปชักชวนคนทำงานอื่นๆในแวดวง  มาพูดคุยกันอย่างไร   มีวิธีการสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นฉันมิตรอย่างไรบ้าง   และการอำนวยให้เกิดเวทีพูดคุยต่างๆ  ทั้งในส่วนคนทำงาน  และชุมชนอย่างไรบ้างครับ    ขอเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ทำมาแล้วนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ธวัช

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

จะให้คุณอนุชา  เขียนเล่านิดหนึ่งครับ   ว่าคุณอนุชาที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน   คุณอนุชามีวิธีการไปชักชวนคนทำงานอื่นๆในแวดวง  มาพูดคุยกันอย่างไร   มีวิธีการสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นฉันมิตรอย่างไรบ้าง   และการอำนวยให้เกิดเวทีพูดคุยต่างๆ  ทั้งในส่วนคนทำงาน  และชุมชนอย่างไรบ้างครับ    ขอเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ทำมาแล้วนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ธวัช

ชายขอบ
IP: xxx.157.229.4
เขียนเมื่อ 

     ขอบพระคุณมากครับ และที่อยู่ผมทางไปรษณีย์ ดูได้จาก http://gotoknow.org/profile/chinekhob (ย่อหน้าท้ายสุดครับ)
     สำหรับเรื่องเล่าประสบการณ์ฯ ตามโจทย์ข้างต้นนะครับ ขอเป็นพรุ่งนี้ วันนี้ผมมีนัดกับนายกสมาคมคนตาบอดฯ เพื่อพูดคุยกันในประเด็นที่จะสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายคนพิการ (รวมทุกประเภท) ในระดับจังหวัด และมีการเคลื่อนไหวเพื่อนช่วยเพื่อนกันอย่างต่อเนื่อง