หลักกิโล(เมตร)   ที่ว่านี้ก็คงไม่ต่างไปจาก  "ตัวชี้วัด"  เท่าใดนัก