แนะนำวิทยากร KM : อ. จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

แนะนำวิทยากร KM : อ. จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา

        อ. จิรัชฌา ([email protected]) เป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.รังสิต   และกำลังเรียนปริญญาเอกที่คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ   โดยทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM   เธอได้เขียนหนังสือชื่อ "จัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้"  จัดพิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ Expernet    อ. จิรัชฌาเป็นวิทยากร KM ที่เก่งคนหนึ่ง   มีประสบการณ์การไปบรรยายจัด workshop และให้คำแนะนำที่กรมสุขภาพจิต,  กระทรวงการพลังงาน,  กรมอาชีวศึกษา,  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,  จ.สุรินทร์,  ม.วลัยลักษณ์,  เป็นต้น

        คุณธวัชเอาเอกสาร PowerPoint ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเป็นวิทยากรโครงการจัดการความรู้"  วันที่ 27 - 28 ต.ค.48 ณ มวล. นครศรีธรรมราช  มาให้ดู   อ. จิรัชฌาให้ชื่อ & นิยามประเภทของความรู้ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

ประเภทของความรู้
1. ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)
    เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์   สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ   เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย   เช่น  ทักษะในการทำงาน
2. ความรู้ที่ปรากฎชัดเจน (Explicit Knowledge)
    เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   คู่มือต่าง ๆ

รูปแบบความรู้โดยนัย
     - Face to Face conversation
     - Mentoring & Training
     - Coaching
     - Customer  knowledge
     - Staff knowledge
     - Outside expert
     - Top manager/Top management support
     - Social capital (trust & culture)
รูปแบบของความรู้ที่ปรากฎชัดเจน
     - Transaction data
     - Internal reports/Memos
     - Record Management
     - Plan & Policies
     - Newspaper
     - Data warehouse
     - External/Internal Databases
     - E-mail

วิจารณ์  พานิช
 31 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#ความรู้ฝังลึก#ความรู้ปฏิบัติ#วิทยากร

หมายเลขบันทึก: 6182, เขียน: 01 Nov 2005 @ 09:11 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)