สิ่งที่ได้รับมาจากการประชุมนายทะเบียนUC #1

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่หนาว ช่วงเริ่มหนาว

     วันนี้ (31 ต.ค.2548) ผมมีประชุมนายทะเบียนหลักประกันสุขภาพ ที่ สสจ.พัทลุง ทั้งวัน ตามที่เคยบันทึกไว้ที่ สัมมนานายทะเบียน UC ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นกับผมทั้ง ๆ ถ้าจะเกี่ยวกับการประชุมก็ไม่ เพราะทุกคนขมีขมันที่จะทำงาน จะประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น ผมมีความสุขเสียด้วยซ้ำกับการประชุมวันนี้ แม้จะต้องเตรียมการและเหนื่อยบ้างกับการเตรียม พี่แหมว (สวาท กรศิริลักษณ์) หัวหน้ากลุ่มงานฯ ก็ช่วยดำเนินการประชุมในช่วงเช้า และนำเสนอแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียน ปี 2549 เราได้ช่วยกันทุกคนในห้องประชุมว่าในแต่ละระดับจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ก็ได้ข้อสรุปว่าเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) จะรับไปดำเนินการออกประเมินหน่วยบริการที่เป็นศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และสถานีอนามัยเอง ส่วนหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาล และโรงพยาบาลที่รับส่ง-ต่อ ให้จังหวัดตั้งคณะทำงานเพื่อออกไปประเมิน

     ช่วงก่อนเที่ยงก็ได้ปล่อยให้ที่ประชุมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอำเภอ ก็มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ มีการเดินไปหาคนโน่น มาคุยกับคนนี้ ด้วยแต่ละคนก็มีความถนัดแตกต่างกันออกไป แต่เสียดายที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เรียนรู้การบันทึก Blog เพื่อสร้างขุมความรู้ ซึ่จะทำให้เกิดขุมความรู้เล็ก ๆ ขึ้นมากมาย แต่อย่างไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็มีการถ่ายทอดเชิงสรุปออกมาในช่วงบ่ายซึ่งจะเขียนถึงในช่วงหลัง ช่วงเบรกก่อนเที่ยงนี่แหละที่ผมเริ่มรู้สึกตัวว่าเริ่มหนาวขึ้นในใจ ซึ่งถึงแม้จะรู้สึกว่าหนาวอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ผมมีหน้าที่ต้องนำพาที่ประชุมในช่วงบ่าย ซึ่งหัวหน้าติดประชุมอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ

     ในช่วงเช้า ถึงก่อนเที่ยงนี้ได้พี่ไก่ (กัญญา   อัศวสุดสาคร) ได้มาช่วยต้อนรับผู้ที่มาประชุม และการลงทะเบียน ส่วนพี่แหล้ม (นัฏติยา นาจันทร์) ก็ได้ตระเตรียมและจัดการเรื่องอาหารว่าง อาหารเที่ยงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องขอบคุณที่ได้ช่วยกันคนละไม้คนมือ

วันที่หนาว... [ ช่วงเริ่มหนาว ] [ ช่วงหนาวมากขึ้น ] [ ช่วงหนาวมากที่สุด ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)