วันที่ 53 ตักบาตรเกื้อหนุน... (26 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเกื้อหนุนขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คณะครู บุคลากร รสมถึงนักเรียนร่วมกับทำบัญตักบาตร โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นประจำในทุกวันพระ ผมก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย และถือว่าเป็นการทำบุญให้กับตัวเองในรอบหลาย ๆ สัปดาห์...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)