วันที่ 2 สัมผัสห้องเรียน (1 พฤศจิกายน 2559)

เมื่อวานเป็นวันแห่งการเริ่มต้นวันนี้เป็นวันสัมผัสห้องเรียน สัมผัสห้องเรียนในที่นี้คือ เป็นชั่วโมงแรกที่เข้าสอน
จากภาคเรียนแรกโรงเรียนแรกได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนนี้จึงได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แค่ช่วงวัยก็ต่างกันแล้ว จากเด็กโตปรับมาเป็นเด็กเล็กคงต่างกันมาก วันนี้เริ่มต้นด้วยวิชาภาษาอังกฤษ
แต่วันนี้ยังไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะเป็นชั่วโมงแรกต้องทำความรู้จักกับนักเรียนก่อน ก็มีการเช็คชื่อสร้างความคุ้นเคย
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเรียนร่วมกัน แต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อตกลงของห้องเรียน
จากนั้นก็ให้ลองพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแต่นักเรียนก็ยังพูดไม่คล่องคงต้องเริ่มปูพื้นฐานใหม่แล้วแหละ
การควบคุมชั้นเรียนวันนี้คงเป็นวันแรกก็เลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนน่ารักข้อตกลงของห้องป.2/1 รูปแรกชั่วโมงแรกที่เราเจอกันป.2/1ข้อตกลงของห้องป.2/2 รูปแรกชั่วโมงแรกที่เราเจอกันป.2/2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สู้ สู็ ครับ ;)...

เด็ก ๆน่ารักค่ะ^^