วันที่ 6 Show and Share all week. (28 ตุลาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรม Show and Share

เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นทุกครั้ง เมื่อครูหรือบุคลากรได้เข้ารับการอบรม หรือการประชุมต่าง ๆ มา แล้วจะให้นำความรู้ที่ได้มานำเสนอให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนฟัง ซึ่งใครที่เข้ารับฟังจะได้จดบันทึกความรู้ที่ได้รับ เสนอแนวทางที่ตนจะนำความรู้ไปใช้ และมีการประเมินผู้นำเสนอในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับฟังและคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างมาก


ในสัปดาห์นี้แม้ว่าจะเป็นสัปดาห์แรก แต่ก็จัดเต็มกิจกรรม Show and Share ทุกเย็น ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ ที่คณะครูนำมานำเสนอนั้นก็น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการไปร่วมงาน EDUCA 2016 โดยหัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน การจัดการตนเอง เช่น เรียนรู้วิธีรับมือเด็กเกเร ครูพันธุ์ Y กับการรับมือนักเรียนพันธุ์ Z การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีเลยทีเดียว


บรรยากาศการ Show and Share

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรม KM ที่น่าสนใจ ;)...

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn หนูคิดว่าถ้าโรงเรียนหลาย ๆ ที่นำไปใช้ คงจะดีทีเดียวค่ะ :)