วันที่ 3 ร่วมงานในนามวชิรวิทย์ (23 ตุลาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในรั้วน้ำเงิน-ขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์อย่างเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม เช่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้ไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบต รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามิทราธิราช บรมบนาถบพิตร พร้อมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้


หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้รับมอบหมายให้ร่วมงานวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ที่เดิม แม้จะต้องตื่นเช้าในวันหยุด แต่ก็ได้เห็นหลาย ๆ หน่วยงานพร้อมใจกันมาทำพิธี ท่ามกลางแดดร้อน โชคดีที่พิธีการเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครั้งหนึ่งในชีวิต ;)...

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ทำให้มีประสบการณ์ที่ดีค่ะ :)