วันที่ 2 ครั้งแรกกับการสอน...(3 พฤศจิกายน 2559)

เช้านี้มาพร้อมกับหน้าที่ใหม่กับการเช็คสถิตินักเรียน ถือว่าเป็นเรื่องที่ครูทุกคนต้องทำอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนไม่ตรงตามเล่มสถิติที่กำหนดไว้ ก็เลยเกิดความสับสนเล็กน้อย “ค่อย ๆ ฝึกไป เรียนรู้ไป เดี๋ยวก็ชำนาญ” ครูท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ ^_^

เนื่องจากคาบแรกของการเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน แต่เมื่อคาบเรียนวนมาถึงคาบที่สองของการเจอกัน การเรียนก็น่าจะเข้าสู่เนื้อหาวิชาบ้างแล้ว เอายังไงล่ะ งานเข้าแล้วไง เนื่องจากหลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทาง ทั้งเรื่องที่จะสอน สื่อ-อุปกรณ์การเรียนรู้ ยิ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์แล้วด้วย เราเองจะต้องมีความพร้อมอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้น ทั้งวิชาความรู้ในเรื่องที่จะสอน การเตรียมการทดลองในล่วง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในกระบวนการวิชา และผู้สอนเองก็จะเกิดความมั่นใจในการสอน แต่ก็อย่างว่าละนะ เนื่องจากเทอมที่แล้ว ฉันได้รับผิดชอบสอนชั้น ป.2 และสอนเพียงห้องเดียว แต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้รับผิดชอบสอน ป.4 และต้องสอนหลายห้อง ทั้งธรรมชาติเด็ก ธรรมชาติวิชาก็แตกต่างกัน เนื้อหาก็มากขึ้น จึงต้องมีใช้เวลาปรับตัวหลายอย่าง แต่เชื่อว่าไม่นานฉันเองคงปรับตัวได้

ว่าด้วยเรื่องการสอนของครูแต่ละคนแต่ละท่านล้วนแตกต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ การทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นคนดี คนเก่ง แต่การจะนำนักเรียนไปสู่จุดหมายที่เราหวังนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของนักเรียนด้วย แต่ในเมื่อไม่ทำตามข้อตกลงที่เราเองตกลงกันไว้ ก็ต้องมีการลงโทษกันบ้างเล็กน้อย สำหรับชั้น ป.2 วันนี้ คุยเล่นกันเสียงดังมาก ก็เลยจัดไป 2 ราย ด้วยการให้ยืนกระต่ายขาเดียว ต่อไปต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะคะ เพราะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะ

หลังจากสอนเสร็จ ก็มาจัดสวนและมุมต่าง ๆ หน้าห้องศูนย์วิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจรวมถึงคำสอนต่าง ๆ ของในหลวง จากนั้นก็มาจัดเตรียมสถานที่ พิธีถวายความอาลัยแด่ในหลวงที่หอประชุมในวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นแล้ว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn

ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะ ^^