๓. ปณิธาน..ตามรอยบาท..ทุกชาติไป

พ่อสอนให้...อดทนอย่าบ่นท้อ พ่อสอนให้...เพียงพอก็อยู่ได้ พ่อสอนให้...อย่ารอก้าวต่อไป พ่อสอนให้...รู้รักสามัคคี

เมื่อฟ้ามืดหมองมัวไปทั่วทิศ

มองชีวิตผู้คนที่ปนเศร้า

แล้วเมื่อเหลียวแลถึงซึ่งใจเรา

ไม่บรรเทาโศกาสุดอาลัย


เมื่อนึกถึงคำถามตามรอยพ่อ

งานเกิดก่อให้เห็นเป็นไฉน

ก็พอเพียงชื่นชมสมดั่งใจ

งานน้อยใหญ่พ่อสอนแต่ก่อนมา


ให้เข้าใจเข้าถึงเรื่องพื้นฐาน

งานทุกงานล้ำเลิศเกิดคุณค่า

ประยุกต์ใช้เด่นชัดด้วยปรัชญา

พัฒนาจริงจังอย่างตั้งใจพ่อสอนให้...อดทนอย่าบ่นท้อ

พ่อสอนให้...เพียงพอก็อยู่ได้

พ่อสอนให้...อย่ารอก้าวต่อไป

พ่อสอนให้...รู้รักสามัคคี


คิดถึงพ่อมากมาย...ใจจะขาด

ไทยทั้งชาติเหมือนกันในวันนี้

น้อมใจภักดิ์รักพ่อก่อความดี

ทำหน้าที่สร้างสรรค์หมั่นการงาน


เมื่อฟ้ามืดหมองมัวไปทั่วทิศ

ปรับชีวิตเพื่อพ่อขอสืบสาน

จักเทิดทูนพ่อหลวงสุดดวงมาลย์

ปณิธาน...ตามรอยบาท..ทุกชาติไปชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินกับโครงการพระราชดำริความเห็น (0)