กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๙

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ สมาคมภริยาอัยการ บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และประชาชนเข้าร่วมในงาน

ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เป็นจำนวน ๑,๖๑๘,๑๘๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)