วันที่ 37 เด็ก ป.1 กับการนับนิ้ว... (29 มิถุนายน 2559)

ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้สอนเรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ซึ่งสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. เด็กชื่นชอบมาก ๆ เพราะมีภาพ เสียง คล้าย ๆ กับการ์ตูน แต่สิ่งที่เด็กโรงเรียนนี้แตกต่างจากที่อื่นก็คือ พวกเขาจะมีความกล้าแสดงออกสูงมาก จะชอบแย่งกันตอบ โดยชนิดที่ว่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้น ขอแค่ให้ได้ตอบก็พอ แล้วห้องนี้คือมีผู้ชาย 20 คน ผู้หญิง 9 คน เสียงแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะดังมาก จึงทำให้การควบคุมชั้นเรียนเป็นไปได้ค่อนข้างยาก พอสอนเสร็จ ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และภาพที่เห็นก็คือว่า เด็กแค่ละคนนั่งนับนิ้วตัวเอง ซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วดูน่ารักมาๆ ทำให้นึกถึงตอนตัวเองยังเด็กๆ เพราะตอนนั้นเราก็ยังนับนิ้วแบบนั้น เป็นวิธีการหาผลบวกที่คลาสสิคมาก ๆ และที่สำคัญคือทำให้ผม อดที่จะคิดถึงคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์ตอน ป. 1 ไม่ได้... ถ้าไม่มีท่านก็คงจะไม่มีผมในวันนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)