โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...ปัญหาที่เรื้อรังมานาน

มนัสดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่า โรคที่เป็นปัญหาของทั่วโลกคือโรคเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์สร้างขึ้นเอง หลายที่ หลายแห่งพยายามรณรงค์ ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ และออกกำลังกายให้มากขึ้น แต่สถิติผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีๆ ยิ่งคัดกรองก็ยิ่งเจอ ปัญหานี้จะให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบฝ่ายเดียวคงไม่ได้ อปท.ต้องร่วมมือกัน ระดมสมองช่วยกัน ว่าจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะช่วยให้คนเรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCD ) ของเครือข่ายสุขภาพบรบือจึงได้จัดทำโครงการ " คนบรบือรวมใจ ใส่ใจสุขภาพ " ขึ้น โดยนายอำเภอบรบือเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง นายกอบต.และปลัดอำเภอเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือเป็นเลขา วิทยากรได้แก่นายแพทย์บัญฑิต พิทักษ์ ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง ส่วนคุณยายได้รับเชิญให้ ให้ความรู้เรื่อง 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.หลังจากบรรยายเสร็จก็ให้แต่ละพื้นที่ ระดมสมองถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเองมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับการประเมินผลโครงการดูจากสถิติผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะได้นำมาอภิปราย และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไปค่ะ

ระดมสมองค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " สุขภาพ " ต้องมาก่อนความเห็น (2)

หลายสมองระดมคิด ผลิตออกมาเป็นมายแมพ

ให้เรียนรู้ โรค ไม่ติดต่อ แต่รักษายาก หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะคุณตา

สบายดีนะคะ