เด็กดื้อเปลี่ยนไป(20 กันยายน 2559)

จากบันทึก "เด็กดื้อแสดงฤทธิ์"
เด็กชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ทำให้ฉันต้องการหาเหตุผล
ที่ทำให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่าว

ขั้นตอนแรก ...
รอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง
แล้วเข้าไปถามไถ่ "สร้างความคุ้นเคย"
รวมไปถึงเรื่องครอบครัวของเด็กด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ...
หมั่นพูดคุย "ชอบอะไร"

ขั้นตอนที่ 3 ...
"เข้าใจ" ในสิ่งที่เด็กเป็น

ขั้นตอนสุดท้าย ...
แก้ไข "พฤติกรรม"

จาก กระบวนการ ทั้งหมด
ที่ได้ทดลองใช้แล้ว
...เด็กมีครอบครัวที่ไม่สมบรูณ์
...เคยอยู่โรงเรียนประจำ
...ไม่ชอบให้ดุ ถ้าดุ จะดื้อทันที
...เด็กชอบคณิตศาสตร์มาก
แต่ไม่เรียนวิชาอื่นเลย
...เด็กชอบระบายสี

ดังนั้น อยากให้เขาเรียน
ต้องใจเย็นๆ นำด้วยคณิต
ตามด้วยระบายสี

... เรียบร้อยไป 1 ราย ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)