ความรักคืออะไร

ความรัก ที่แท้จริง ก็คือ พรหมวิหาร 4

**************************
มีคนจำนวนมาก มีความสับสนกับความหมาย การใช้คำพูด และการแสดงออกของตัวเอง แม้แต่คำว่า "รัก" ตัวเอง และ ผู้อื่น (แม้จะพูดด้วยความจริงใจ)

ที่ทำให้เกิด "ความผิดพลาด" และ "ผิดหวัง" ตามมา อย่างเป็นเช่นนั้นเอง

ที่จำนวนมาก ก็จะยังไปใช้ความหมายเดียวกับ อย่างน้อย 2 คำ หลักๆ คือ

1. "อยากได้" อยากครอบครอง อยากมี อยากเป็น พอเราอยากได้ อยากมี อยากเป็นอะไร ก็บอกว่าเรารักสิ่งนั้น แม้กระทั่งการอยากมี อยากเป็น "ตัวเอง" ไปนานๆ

หรือ

2. "ทำให้ตัวเองมีความสุข" เพราะสิ่งที่เรารักนั้น ทำให้เรามีความสุข ความสบายใจ ก็เลยต้องบอกว่ารัก เพื่อ "ตัวเอง" จะได้มีความสุข
---------------------------------------------------------------
ทั้งๆที่ความจริงนั้น ความรักที่บริสุทธิ์ สะอาด อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรปลอมปน นั้น ก็คือ.......................

ความเมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา อย่างไม่หวังผลตอบแทน ทั้งชัดแจ้ง และแอบแฝง ทั้งกับตัวเอง และผู้อื่น เท่านั้นเอง

นอกเหนือจากนี้ น่าจะเป็นของปลอม หรือ อย่างน้อยที่สุดก็ "ปลอมปน" มากับอย่างอื่น

และ ....คนที่แม้แต่กับตัวเอง ก็ยัง "รักตัวเอง" ยังไม่เป็น นั้น ไม่น่าจะรักใครเป็น มั้งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)