​การเรียน และการศึกษา ต้องก้าวผ่านคำพูด ตัวหนังสือ และบัญญัติในทุกระดับ

การเรียน และการศึกษา ต้องก้าวผ่านคำพูด ตัวหนังสือ และบัญญัติในทุกระดับ

*********************************
เพราะ การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้น คือ การรู้และเข้าใจความเป็นจริง ที่มีอยู่จริง ตามความเป็นจริง

มิใช่แค่การท่องจำ หรือ แค่รู้ความหมายของคำที่ใช้ในการเรียน
หรือแค่รู้ความหมายตาม"บัญญัติ" โดยใครก็ตาม

แต่เป็นความรู้ ความเข้าใจ สิ่งที่กำลังเรียน ว่าความเป็นจริง แบบจริงๆ คืออย่างไร

โดยอาจจะใช้ภาษา และบัญญัติ เป็นเครื่องมือ เป็นตัวสื่อ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ ไปสู่การเข้าใจความจริง

จากระดับปัจจัยย่อย องค์ประกอบย่อยๆ เข้าไปหาองค์รวม และลักษณะความเป็นอยู่ของความจริง ของธรรมชาติ เท่านั้น
*******************************

นี่คือความหมายของคำว่า "ชีวิต" ในระบบการศึกษา และการศึกษาในชีวิตจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)