Unit 33 : older (29.6.16)

เนื่องจากมีนักเรียนหลายคนที่ย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซื้อพอมาต่อที่โรงเรียนระดับการศึกษาที่ต่างกันจึงทำให้มีเด็กอายุมากหลายคนเรียนร่วมกับเด็กเรียนอายุปกติเช่น มี ป.1 ที่อายุ 14 ปี ซึ่งอายุห่างจากเพื่อนร่วมชั้นประมาณ 1 รอบ ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือการให้นักเรียนที่มีอายุมากเหล่านี้คุมน้องๆในการทำกิจกรรม การเป็นหัวหน้าห้อง หรือช่วยครูในการควบคุมชั้นเรียน ส่วนข้อเสียคือพัฒนาการและระบบการคิดของเด็กเหล่านี้มีความก้าวหน้าที่ไปไกลกว่าเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน การทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเค้ามาก อาจจะทำให้เด็กเบื่อกับการเรียนได้ ทั้งนี้ครูต้องคอยสังเกตและเอาใจใส่เด็กเหล่านี้เป็นพิเศษ และหากิจกรรมหรืองานที่เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)