Unit 13 : mobile phone (1.6.16)

จากการสังเกตมาซักระยะหนึ่งพบว่าครูโรงเรียนติดมือถือกันมาก เล่นกันอย่างเปิดเผยเพราะไม่มีกฎใดๆที่ห้ามครูเล่นมือถือ ส่วนหนึ่งกลับพบว่าเมื่อตัวเองถูกดึงเข้าไปในกลุ่ม Line ของครูโรงเรียน พบว่าข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทุกอย่างมักจะแจ้งขึ้นในกลุ่มนี้เสมอ ครูที่ไม่ได้อ่านหรือไม่ได้อย่างในกลุ่มก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องที่ตามคนอื่นไม่ทัน ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนต้องปรับตัวตาม ถ้ามัวรอหนังสือเวียนมาหาให้เซ็นรับทราบ กว่าจะรู้กันครบทั้งโรงเรียนคงไม่ทันกิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)