Unit 12 : Teeth (31.5.16)

ค่ายฟันสวยยิ้มใสๆ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 เพราะความสะอาดของฟันเป็นสิ่งสำคัญของการรักษาความสะอาดของเด็ก และทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับการแปลงฟันเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดค่ายนี้ขึ้น โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกินละการรักษา การแผลงฟันอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีฟันสวยๆ ไว้ยิ้มย่างใสๆ เป็นการประเดิมการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนครั้งแรกที่มีความเหนื่อยพอประมาณ แต่ก็เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)