ครั้งที่ 80 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 (เรื่อง นิเทศการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2)

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559
เรื่อง นิเทศการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2วันนี้เป็นเช้าวันที่เรายังไม่หายป่วยดี รู้สึกว่าร่างกายยังไม่พร้อมไม่สามารถปรับตัวได้ทันถ่วงที จะทำอย่างไรดีพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไร สู้ๆต่อไป เวลา 06.10 น. กำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย กำลังจะออกไปโรงเรียน โทรศัพท์ก็ดังขึ้นใจจริงก็นึกว่าเสียงนาฬิกาปลุก และแล้ววันนี้ก็มาถึงอาจารย์นิเทศโทรมาบอกว่าจะเลื่อนมานิเทศในวันนี้ซึ่งเราเองก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรมากมายนัก คิดว่าเราจะทำอย่างไรดีซึ่งวันนี้เราโชคดีมากที่คาบแรกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 แล้วเป็นแผนการสอนที่นักเรียนห้องนี้ยังไม่ได้เรียน คือ แผนการสอนเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนักเรียนห้องอื่นเรียนไปก่อนหน้านั้นแล้ว ที่ล่าช้าเพราะว่าห้องนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะติดกิจกรรมในหอประชุมทำให้คาบเรียนแรกนักเรียนไม่ได้เรียนจึงเรียนช้ากว่าห้องอื่น ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากๆที่เตรียมการสอนมานานมาแล้ว และไม่เร่งรีบอะไรมากมาย สื่อก็มี วีดีทัศน์ก็มี ถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ตาม ประสบการณ์ในการสอนของเราน้อย หลังจากการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องมาดูและฟังข้อผิดพลาดของเราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม อาจารย์ก็ให้คำแนะนำเรามาเป็นอย่างดีให้เราปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากในวันนี้การเรียนการสอนของเราค่อนข้างเยอะเกินไปในเวลา 50 นาที การพูดของเราก็เร็วเกินไป แผนการสอนก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี “ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ผิดพลาดแล้วก็แก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น มันไม่ยากถ้าเรายอมรับในข้อผิดพลาดนั้นๆ คำติชมต่างๆจะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่งเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะสู้ต่อไป เป็นเกาะป้องกันให้เราเข้มแข็งกว่าเดิม”
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)