อาจารย์เก่าเล่าเรื่อง

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขมาก ได้พบปะเพื่อนร่วมงาน ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รุ่นบุกเบิก มทส. ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในการทำงานอย่างญาติพี่น้อง

เมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๕๕๙ ที่ สาขาชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการจัดงานสังสรรค์และเสวนาประสบการณ์หลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์เก่าจำนวน ๔ ท่าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการปฏิบัติงานของ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ธานี อาจารย์รุ่นบุกเบิก มทส. สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์.......โดย อ. แพนด้า ก็ได้รับโอกาสให้ไปเป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์ เป็นคนแรก ในฐานะที่เกษียณมานานที่สุด......ซึ่งผู้จัดแจ้งว่าให้พูดประมาณท่านละ ๓๐ นาที....สำหรับ แพนด้า ไม่ได้เตรียมอะไรเพิ่ม เพราะเกือบทุกอย่างถูกบันทึกไว้ใน Blog Gotoknow และ บน Face Book รวมทั้งบน เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/sciuskora... ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว


เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขมาก ได้พบปะเพื่อนร่วมงาน ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รุ่นบุกเบิก มทส. ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในการทำงานอย่างญาติพี่น้อง ได้รับทราบว่าบรรยากาศเหล่านั้น มีน้อยลงแล้วในปัจจุบัน เพราะมีคนจำนวนมากขึ้นและหลายรุ่นที่แตกต่างกันทั้งด้านแนวคิดและอื่น ๆ.... ในวันนั้น แพนด้า เลยนำวีดิโอเรื่อง การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นำ จากฝูงห่าน มาฝากไว้ให้เป็นข้อคิดกันในตอนท้ายครับ....

.....ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ ที่ทำให้มีวันนี้ครับ......


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดูวีดิโอแล้ว อาจารย์เข้าใจเลือกมานำเสนอดีจังเลยค่ะ