Day62 Boy Band +++ (8 AUG 2016)

วันนี้ วันจันทร์ เริ่มเรียนเรื่องใหม่ ตั้งแต่สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 มานี่นะ

บางเรื่อง บางครั้งที่สอน นักเรียนมักจะตอบได้และบอกกับเราว่า "อ๋อ เรื่องนี้เคยเรียนแล้วครู"

เราปรี๊ดแตกมากนะ รู้ยัง คือ คุณเรียนมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไง มันเป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อไง นี่เป็นเนื้อหาเดิมแต่ความยากมันเพิ่มขึ้นไง คุณเรียนแล้วคุณจะไม่เรียนอีกก็ได้นะ เราเชิญออกเลยแหละ

แต่

เรื่อง กลอนสี่ พวกนี้ยังไม่เคยเรียนโว้ยยยยยยยย เราชนะค่ะ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ช่วงนี้ขอเข้าสู่โหมด บอยแบนด์วชิ ตัวเล็กนิดนิด กินเยอะชะมัด

ลูก ๆ ชั้น ป.1 นั่งทานกันเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากค่ะ ลูกกกกกกกกกกกกกกกก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)