ครั้งที่ 74 วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 (เรื่อง นิเทศวิชาสังคม)

บันทึกการฝึกสอน
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559
เรื่อง นิเทศ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ก่อนวันเกิดของเรา 1 วัน วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุด เพราะว่าเป็นการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตื่นเต้นที่จะได้นิเทศ ใจเต้นรัวๆเพราะว่ากิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีอุปสรรคมากในการจัดกิจกรรม เพราะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับห้องที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม คือ ห้องการเรียนรู้ ICT การจองห้องมีปัญหาเพราะจองห้องตรงกันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียด แท้จริงแล้ววันนี้นักเรียนต้องได้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการสอนใหม่ทั้งหมด วิ่งหาห้องใหม่ทั้งหมด ทั้ง ICT 2 และห้องการเรียนรู้มัลติมีเดีย สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจองได้เลย จึงต้องปรับแผนใหม่ คือสอนในห้องเรียนแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใหม่ทั้งหมด คิดกิจกรรมใหม่ทั้งหมด จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนใหม่ โดยจัดกิจกรรมการจำแนกประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทั้ง 9 ประเภท ซึ่งครูจะมีกล่องปริศนาอยู่ 1 กล่อง จากนั้นสุ่มนักเรียนโดยการร้องเพลง “ตบมือ ตบตัก ตบไหล่ ”พร้อมส่งลูกบอลไปเรื่อยๆจนกว่าครูจะพูดว่าหยุด ถ้าลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องออกมาหยิบข้อความที่อยู่ในกล่องปริศนาแล้วอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง เมื่ออ่านจบแล้วให้เพื่อนนักเรียนในห้องช่วยกันแยกว่าข้อความนั้นจัดอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทไหน จากนั้นให้นักเรียนนำข้อความไปวางไว้ในจานแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ซึ่งจะต้องเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่า ข้อความในกล่องนั้นจะหมดไป (ครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมและแก้ไขเฉพาะหน้าได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่อยากที่จะสุ่มนักเรียนโดยการส่งลูกบอลก็อาจจะสุ่มตัวอย่างนักเรียนจากกิจกรรมอื่น อาทิ ให้เด็กหลับตาแล้วแบมือข้างขวาออกมาจากนั้นครูนำข้อความนั้นๆวางลงมือของนักเรียน เมื่อนักเรียนลืมตาขึ้นมาใครที่มีกระดาษข้อความอยู่ในมือคนนั้นจะต้องออกมานำเสนอหรือมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนตามที่ครูกำหนด จะเห็นได้ว่า บางครั้งเราสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมไม่จำเป็นต้องทำตามแผนการสอนทุกขั้นตอน ขอแค่สอนไปแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรนั้นสำคัญกว่า)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)