Day59 History P.2 +++ (3 AUG 2016)

วันพุธ เราสอนประวัติศาสตร์ ชั้น ป.2

ช่วงนี้กำลังตื่นเต้นกับการนิเทศประวัติศาสตร์ สิ่งที่อยากคือ เราจะทำเนื้อหาล้วนออกมาเป็นกิจกรรมรูปธรรมให้นักเรียนเห็นได้อย่างไร

บวกกับชั้น ป.2 มีเด็กพิเศษที่หลายหลาย และหลายคน ซึ่งจะต้องมีการเรียนการสอนที่ประกบตัวต่อตัว แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะเด็กทั้งห้องก็รอคอยเราอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)