ครั้งที่ 75 วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 (เรื่อง สุขสันต์วันเกิดที่มีความสุขที่สุด)

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559
เรื่อง สุขสันต์วันเกิดที่มีความสุขที่สุดอรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ที่สดใส วันนี้เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการฝึกสอนปี 5 เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่ได้มีโอกาสทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การทำบุญด้วยการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีทั้งหมดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นก้าวแรกที่เข้าสู่วิชาชีพครูไม่มีการทำบุญที่ไหนที่มีความสุขเท่าวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ร่างกายจะไม่อำนวยอวยพรเท่าไหร่ก็ตาม เนื่องจากวันนี้รู้สึกเจ็บคอมากถึงมากที่สุด ถึงแม้ว่าวันนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ก็อดทนสอนจนถึงคาบสุดท้าย ซึ่งวันนี้สอนมากที่สุดถึง 5 คาบด้วยกัน แต่ก็ไม่ท้อเพราะหน้าที่ในขณะนี้สำคัญที่สุด โดยในวันนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พาเด็กนักเรียนเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆที่ห้องการจัดการเรียนรู้มัลติมีเดียของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในขั้นนำเข้าสู่กิจกรรมนั้นครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม Brain yam กิจกรรม “ตบตัก ตบมือ ตบไหล่”โดยเราใช้กิจกรรมนี้มาโดยตลอดบางครั้ง บางคาบเรียนก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน 50 นาที บางครั้งเนื้อหาที่จะใช้สอนนั้นเยอะมากจะต้องใช้เวลาในการอธิบายเพิ่มเติม การสอนต้องค่อยเป็นค่อยไมไม่เร่งรีบ ถ้าเร่งรีบเด็กนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเท่าที่ควรยิ่งถ้าเป็นการตั้งคำถามให้เด็กนักเรียนวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบด้วยแล้วจะต้องให้เวลานักเรียนในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบนั้นๆ โดยปกติแล้วพัฒนาการของเด็กนั้นค่อยเป็นค่อยไป ทักษะการคิดก็เช่นเดียวกัน การทำงานบางครั้งดูเหมือนว่าเขาจะทำงานได้ดีแต่บางคนศักยภาพของเด็กนักเรียนแตกต่างกันไม่เหมือนกัน ครูผู้สอนจะต้องรู้จักที่จะสังเกตเด็กนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร สรุปแล้ววันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรแต่หน้าที่ย่อมสำคัญกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)