Day63 Mommy Week +++ (9 AUG 2016)

เรื่องเล่าเช้านี้กลุ่มสาระห้องสมุด เสนอหนังสือน่าอ่าน เรื่อง ศึกชิงเจ้าวิทยาศาสตร์บอร์ดแม่ดีเด่น ปนะจำปีการศึกษา 2559 ที่เราชาวครูฝึกสอนช่วยกันทำ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)