Day65 Mother Day +++ (11 AUG 2016)

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม

โดยมี นางเพ็ญศรี มานิตย์ศิริกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


คำขวัญวันแม่ 2559

“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง
ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน
ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559น้องอนุบาลก็มา
เห็นแล้วนึงถึงเราสมัยเป็นเด็ก รักแม่นะคะ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
นายาน ป.1 และเคเซีย เตรียมอนุบาล
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)