วันที่ 51 ตรวจสุขภาพประจำปี (2 สิงหาคม 2559)

"การตรวจสุขภาพประจำปี"

สวัสดีวันอังคาร วันนี้มีสอนแค่คาบแรกและคาบเดียว วันสบาย ๆ ของครูฝึกสอนอย่างเรา แต่เอาเข้าจริง ๆ ทุกวันอังคารก็ไม่มีวันไหนที่ได้พักเลยนะ ต้องมีงานสักอย่างที่ต้องทำ ทั้งงานเอกสาร งานธุรการชั้นเรียน งานสอน และงานอื่น ๆ มากมาย เช้าวันนี้หลังจากที่สอนคาบแรกเสร็จฉันก็เดินควบคุมนักเรียนไปตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลแม็คคอร์มิก ซึ่งมีการตรวจสุขภาพมาหลายวันแล้วและวันนี้ถึงคิวของนักเรียนชั้น ป.3/2 บ้างแล้ว เมื่อไปถึงคุณครูก็ให้ฉันแจกประวัติ ข้อมูลของนักเรียน (กระดาษแผ่นสีเหลือง)

ขั้นตอนแรกหลังจากที่นักเรียนได้รับกระดาษแผ่นสีเหลือแล้วให้ไปเข้าแถวรอ รอชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง


ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ทดสอบการได้ยิน รวมถึงระบบการตอบสนองด้วย ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือดีมากขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจวัดสายตา ซึ่งฉันยืนดูจุดนี้นานที่สุดแล้ว และพบว่ามีนักเรียนในห้องหลายคนที่มีปัญหาด้านสายตา ซึ่งอาจใช้ข้อมูลนี้ช่วยจัดที่นั่งในห้องเรียนให้กับนักเรียนได้ อาจช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)