วันที่ 60 วันวิทยาศาสตร์ (24 สิงหาคม 2559)

พิธีเปิด และการแสดงscience show
วันนี้ตอนบ่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบบูรณาการ STEM แบ่งออกเป็นฐานต่าง ๆดังนี้

ฐานนี้สอนให้นักเรียนได้พับกระดาษเพื่อทำที่คั่นหนังสือ

Cr. ครูสมพร เตจ๊ะนัง
รับผิดชอบฐานนี้ให้นักเรียนจับไข่ที่ลอยในกะละมัง ซึ่งเป็นโจทย์เกี่ยวกับคริตศาสตร์ ใครตอบได้ไวจะได้รับรางวัล
ไม่มีไมค์ต้องใช้เสียงตะโกนเหนื่อยมาก ต้องแข่งกับเสียงรอบข้าง

ฐานนี้ใช้กับเด็กประถมได้แต่ใช้กับเด็กมัธยมไม่ได้เพราะง่ายไปก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกะทันหันฉันให้เด็กตอบคำถามทั่วไปเพื่อให้ได้รางวัล
เด็กให้ความสนใจ แต่ตอบไม่ค่อยได้หลังเสร็จงานนี้อ่อนล้ากันเลยทีเดียวใช้พลังงานไปมาก
ฐานนี้ให้นักเรียนภาษาอังกฤษในการผสมสีแล้วให้นักเรียนเป่าสี
Cr. ครูสมพร เตจ๊ะนัง

ฐานนี้ให้นักเรียนมองภาพซึ่งมีลักษณะเป็นภาพลวงตา
Cr. ครูสมพร เตจ๊ะนังฐานนี้ให้นักเรียนปาลูกดอก
Cr. ครูสมพร เตจ๊ะนัง
แต่ละฐานก็จะมีนักเรียนแต่ละชั้นเวียนเข้าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)