ก้าวที่แปดสิบสี่...สวัสดีวันฝนพรำอีกแล้ว ( 14 กันยายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธ ตอนรับเช้านี้ด้วยสายฝนอีกแล้วและเหตุการณ์ต่อมาที่จะเกิดขึ้นในเช้าที่ฝนตกแบบนี้คือ สมาชิกในห้องเรียนของเราก็จะลดลง สายฝนจะทำให้นักเรียนของเราหายไป วันนี้สมาชิกในห้องเรียนจึงหายไปครึ่งห้องละบวกกับเด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังไม่มาโรงเรียน ห้องเรียนก็เลยยังคงดูเงียบไปกว่าปกติ แต่ในความที่ดูเหมือนจะเงียบก็ยังคงมีความไม่เงียบ ถึงแม้สมาชิกจะหายไปครึ่งห้องแต่สมาชิกที่เหลือยังสามารถสร้างความแสบ ความซน ความวุ่นวาย ได้ไม่น้อย เพียงแต่ระดับความซนมันอาจจะลดลงมาบ้าง เด็กยังไงก็ยังเป็นเด็ก ความเป็นธรรมชาติของเด็ก ความแสบ ความซน เป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้น

ถ้าหากวันใดฝนตกในตอนเช้า ผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้สมาชิกในห้องเรียนของเราจะหายไป สายฝนค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับการมาโรงเรียนกับเด็กนักเรียนของเรามาก....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)