ก้าวที่แปดสิบสาม...ห้องเรียนเงียบไปนะ (13 กันยายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันอังคาร วันนี้สมาชิกในห้องเรียนก็ยังคงมาไม่ครบ ถึงแม้เช้านี้ฝนจะไม่ตกก็ตามแต่เด็กนักเรียนแสนซนทั้งหลายก็ยังไม่มาโรงเรียนหายกันไปครึ่งห้อง เนื่องจากสมาชิกในห้องเรียนของเราส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม แล้วในช่วงนี้ทางศาสนาอิสลามเป็นช่วงของวันสำคัญทางศาสนาของเขา เด็กบอกว่าเป็นวันตรุษอีด หรือวันอีด เด็กจะไม่มาโรงเรียนจะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีของเขา เด็กน้อยบอกกับคุณครูว่าครูครับผมขอหยุดเรียนสามวันนะครับ จะเห็นได้เลยว่าเด็ก ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามเขาจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณี หรือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับศาสนาของเขามาก เขาจะปฏิบัติตามกฎ ตามประเพณีของเขาค่อนข้างที่จะเคร่งครัด เป็นการเรียนรู้บริบทของนักเรียน สมาชิกในห้องเรียนของเรามีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของเขาไปด้วย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาและปฏิบัติตัวกับเขาได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้จะต่างศาสนาแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

วันนี้ห้องเรียนก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบไปหน่อยเพราะขาดสมาชิกตัวแสบของเราไปหลายคนเลย การที่ห้องเรียนเสียงดังวุ่นวายอย่างเช่นที่เคยเป็นมาเพราะเจ้าลิงน้อยทั้งหลายมันกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว แต่การที่ห้องเรียนค่อนข้างเงียบนี้สิมันทำให้รู้สึกแปลกไป.....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)