Winaiyamon

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151038
สมาชิกเลขที่206343
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ชื่อเล่นกุ๊กไก่

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536

ปัจจุบันศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน เอกการประถมศึกษา

โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน

นิสัยส่วนตัวเป็นคนเงียบ ๆ โลกส่วนตัวสูง ในเวลาเครียดชอบดูหนังฟังเพลง และชอบเข้าไปอ่านคำคมคติพจน์ตามเพจในเฟสบุค เพื่่อจะได้มีกำลังใจหรือแรงบันดาลใจขึ้นมาบ้าง

คติประจำใจ ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างฝันและอนาคตของตนเองเพื่อตนเองและเพื่อคนข้างหลังที่ฝากความหวังไว้กับเรา