160901- 2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unorganized & disorganized

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unorganized Adj. ที่ BrE สะกด “Unorganised”

หมายถึง “ขาดระบบ/ระเบียบ/สามัคคี”

ในหมู่กรรมกร หมายถึง “กลุ่มที่ไม่อยู่ในสหภาพ”

‘The files in this office are unorganized.’

‘These workers were urged to give up their unorganized status and form a union.’

Disorganized Adj.

ที่แสดง “ความขาดระเบียบและการจัดการ” เช่นกัน

แต่แสดงนัยว่า “เคยมีระบบระเบียบ หากแต่ล้มเหลว”

‘The conference was completely disorganized.’

‘He’s an extremely disorganized person.’

นั่นคือ สำนักงาน ที่ไม่เคยมีการ organized มาก่อนเลย เรียกว่าเป็น unorganized office.

ส่วน สำนักงานที่ ระเบียบและการจัดการถูกขัดขวางทำลาย เรียกว่าเป็น disorganized office.

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)