160901- 1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unlikely

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unlikely Adj. (unlikelier, unlikeliest)

รูปอื่นที่ใช้เป็นปกติ คือ “more unlikely” และ “most unlikely”

(OALD) อธิบาย การใช้ “UNLIKELY”

ในความหมายว่า “(ในการ ทำบางสิ่ง) (ที่ซึ่ง .....) ไม่น่าจะเกิดขึ้น (not probable)”

‘The project seemed unlikely to succeed.’

‘It’s most (อย่างมาก) unlikely that she’ll arrive before seven.’

‘In the unlikely event of a problem arising, please contact the hotel manager.

เมื่อใช้ “unlikely” นำหน้า นาม เท่านั้น

ให้หมายถึง “ไม่ใช่ บุคคล/สิ่ง/สถานที่ ที่คุณคิดไว้หรือคาดหวังตามปกติ”

‘He seems a most unlikely candidate for the job.’

‘They have built the hotel in the most unlikely place.’

เมื่อใช้ “unlikely” นำหน้า นาม เท่านั้น

ให้หมายถึง “difficult to believe” (ยากจะเชื่อได้)

‘She gave me an unlikely explanation for her behavior.’

รูปที่เป็น นาม คือ “unlikelihood”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)