​การเกิดดับทีละ 1 นำมาปรับใช้ในการแยกแท้-เก๊ อย่างไร

การเกิดดับทีละ 1 นำมาปรับใช้ในการแยกแท้-เก๊ อย่างไร

ในหลัก 123 +6 +7 ของทุกเนื้อ
*******************************
ในกระบวนการเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวันที่ 25กย59 นี้

ผมได้จัดเตรียมวัสดุเพื่อการเรียน ที่มีความชัดเจนตามหลักการ มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน โดยเฉพาะชนิดกล้อง และรูปแบบของแสงไฟ ทั้งมุม และความสว่างของไฟ

หลังจากส่องเชิงวิเคราะห์ แบบวนกลับไปมาในทุกเนื้อ ทุกรูปแบบ ทุกสภาพที่มี ทำให้ได้ทั้งวัสดุเนื้อครูที่เหมาะสม และเทคนิคในการแยกแท้เก๊ได้ชัดเจนมากๆ น่าจะสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี และง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

จากความพยายามในเบื้องต้น ทำให้ได้ข้อคิดใหม่ในการนำเสนอ ตามหลักพุทธธรรม และหลักวิทยาศาสตร์ ของการเกิดดับทีละ 1
ในที่นี้ขอนำมาปรับใช้หยาบๆว่า ทีละ 1 โมเลกุล
แต่แม้ทีละ 1 โมเลกุล ก็อาจจะยังละเอียดเกินไปสำหรับการส่องให้เห็นด้วยสายตาของเรา ที่อาจจะต้องมาคุยกันเป็นอนุภาค หรือก้อนเล็กๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามขีดความสามารถของแต่ละคน บางท่านที่สายตาดีก็จะมองได้ละเอียดมากกว่า ย่อมได้เปรียบอย่างแน่นอน
---------------------------------------------------

การเกิดดับทีละ 1 ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น......ในทุกเนื้อ

ในหลักพื้นฐาน 123 นั้น

ก. หลัก 1 ความเก่าจะแสดงออกมาด้วยความทับซ้อน/หรือสูญหายไป และพัฒนาการของอนุภาคอายุต่างๆกันอย่างเป็นระบบ หลากหลาย สะท้อนความหลากอายุ และ อายุยาวนาน

ข. หลัก 2 ความใหม่ในความเก่า ก็เกิดจากการงอกต่างอายุ ทับซ้อน และต่อยอดซึ่งกันและกัน ทั้งบนผิวเก่า และผิวใหม่

ค. หลัก 3 ความเหี่ยว ฉ่ำ นวล จะปรากฏในทุกจุด ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน เนื่องมาจากระบบการเกิดและกร่อนมาเป็นเวลายาวนาน

ง. ในหลัก 6 ของมวลสาร ลักษณะทั้ง 6 จะต้องเกิดแบบทีละ 1 จึงต้องไปอิงหลัก 123 ในทุกลักษณะ ตั้งแต่ นูน มน เหี่ยว ฉ่ำ นวล แพร่

จ. สุดท้ายในหลัก 7 การงอกบนผิวกร่อน จะปรากฏอนุภาค หรือ เม็ดเล็กๆ หลากอายุ ตามชนิดและระบบของมวลสารแต่ละอย่างอยู่ที่ส่วนนูน และกร่อนไปแล้ว และการงอกก็จะมีทั้งแบบหลากอายุ ทับซ้อน กร่อนใหม่และงอกใหม่ อย่างหลากหลาย
-----------------------------
ลักษณะเหล่านี้ ยังไม่ปรากฏในพระงานฝีมือครับ

ใครอยากเข้าใจจริงๆ ต้องมาดูของจริง และการชี้จุดให้เห็นด้วยของจริง ที่ไม่สามารถจะเรียนได้จากการดูรูป หรือฝันเอาเอง

แต่เมื่อเรียนรู้จนเข้าใจแล้ว ต่อไปจะสามารถเรียนจากการดูรูปก็ได้ เมื่อดูเป็นแล้วก็สามารถจะเรียนต่อทางไลน์ ทางเนต ทางเฟส ทางอีเมล์ได้ต่อไป

ใครที่ไม่มีเวลามาปรับสายตา ขอแนะนำให้หยุด หรือเลิกไปจะดีกว่า เพราะถ้าไม่เคยเห็นของจริง น่าจะหลงทาง เสียเงิน เสียเวลามากกว่าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครับหลักการนี้จะมีในเฉพาะ พระแท้ เท่านั่นครับ. เห็นด้วยทุกประการทั่งหมดครับ