วันที่ 53 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา (4 สิงหาคม 2559)

วันนี้นักเรียนในระดับประถมศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรรม

  • นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดศรีดอนไชย
  • นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ชั้น ป.1-3 ไม่ต้องนอนค้างคืนที่วัด แต่ชั้น ป.4-6 ต้องนอนค้างคืนจำนวน 1 คืน 2 วัน

คุณครูในระดับประถมศึกษาเดินทางไปดูแลนักเรียนที่วัดร่ำเปิงเกือบทั้งหมด

ทำให้ขาดครูในการดูแลนักเรียนชั้น ป.1-3 ที่อยู่ที่วัดศรีดอนไชย


เช้านี้นักศึกษาฝึกสอนที่กู้ยืม กยศ. ทุกคนต้องเดินทางไปเซ็นยืนยันเอกสารในมหาวิทยาลัย

เสร็จจากการเซ็นเอกสารแล้ว ตามคำสั่งฉันต้องเดินทางไปดูแลเด็กนักเรียนชั้น ป.4 ที่วัดร่ำเปิง

แต่หลังจากที่เซ็นยืนยัน กยศ.เสร็จ ขณะที่กำลังนั่งกินข้าวที่โรงอาหาร

ฉันก็ได้รับคำสั่งจากครูพี่เลี้ยงให้ไปดูแลนักเรียนชั้น ป.3/2 ที่วัดศรีดอนไชย

ฉันตั้งใจเป็นอย่างดีแล้วว่าจะไปปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนที่วัดร่ำเปิง

ฉันกำลังจะออกเดินทางไปวัดร่ำเปิงแล้วหลังจากที่ฉันกินข้าวเสร็จ


หลังจากได้รับคำสั่งแล้ว ฉันก็ล้มเลิกความตั้งใจของตนเองทั้งหมด

ไม่ต้องไปหาซื้อชุดขาวสำหรับใส่ปฏิบัติธรรมแล้ว และไม่ต้องเดินทางไปวัดร่ำเปิงแล้ว

เพราะฉันควรต้องทำตาม คำสั่ง ของเขา...ใช่ไหม...


ฉันกลับไปโรงเรียนตามคำสั่ง

เด็กๆ ป.1-3 ที่นับถือศาสนาอื่นถูกรวมตัวกันไว้ในห้องสมุด และมีเพื่อนของฉันดูแลเพียงคนเดียว

ครูประถมฯ ที่เหลือช่วยดูแลนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธที่วัดศรีดอนไชย

ฉันช่วยเพื่อนดูแลเด็กๆ ที่เหลือในห้องสมุด

ไม่มีใครดูแล เดี๋ยวครูจะอยู่ดูแลพวกเธอเอง ^^

หลังจากเด็กๆ เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดครึ่งวันเสร็จแล้ว

ภาคบ่ายนี้ ฉันก็เดินทางไปวัดร่ำเปิงตามคำสั่งที่เป็นทางการ

ฉันไปถึงก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกับนักเรียน

วัดร่ำเปิงเป็นวัดที่เงียบและสงบมาก เหมาะแก่การฝึกปฏิบัติธรรมมาก

หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จในภาคบ่ายแล้ว ทางวัดก็ให้นักเรียนไปอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัวเพื่อมาปฏิบัติธรรมอีกทีตอนกลางคืน

ฉันจึงเดินทางกลับหอพัก ไม่ได้อยู่ค้างคืนกับนักเรียน

เพราะ คำสั่ง นั้นคำสั้งเดียวที่ทำให้ฉันล้มเลิกอุดมการณ์ที่มีทั้งหมด...ภาพเด็กชั้น ป.4-6 กำลังฝึกปฏิบัติธรรม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)