งานจิตรกรรมที่นิยมสร้างสรรค์กัน

salahtoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีจ้า หนูคือ แบล๊คแฟ็ท มาแล้วเจ้าข้า….
งานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ตอนนี้เรามารู้เรื่อง...

รู้กันอยู่แล้วนะเจ้าคะว่า งานจิตรกรรม คืองานที่จิตรกรจะวาดภาพระบายสีลงบนพื้นระนาบ 2 มิติ จะเป็นสีเดียว ( Monochome ) หรือหลายสี ( Multi-Colour ) หรือวาดเส้น ( Drawing ) ก็ได้ทั้งนั้น

โดยจะสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตา จนเรามองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ

ท่านผู้รู้สังเกตพบว่า ภาพต่างๆที่เป็นต้นแบบนำมาสร้างสรรค์ไว้ให้เป็นภาพจิตรกรรม ส่วนใหญ่มาจากสิ่งของในธรรมชาติรอบๆตัวของจิตรกรเองแทบทั้งสิ้น

จึงได้แบ่งแยกลักษณะผลงานจิตรกรรม ที่จิตรกรนิยมสร้างสรรค์ไว้หลายลักษณะด้วยกันเจ้าค่ะ คือ...
1.ภาพทิวทัศน์ (Landscape Painting) เป็นภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจในความงาม ของธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของศิลปินผู้วาด ภาพทิวทัศน์แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ภาพทิวทัศน์ผืนน้ำ หรือ ทะเล (Seascape ) ภาพทิวทัศน์พื้นดิน (Landscape) ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)
2.ภาพคน (Figure Painting) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์แบบเต็มตัว โดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้า
3.ภาพคนเหมือน (Potrait Painting) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้า ของคน ๆ ใดคนหนึ่ง
4.ภาพสัตว์ ( Animals Figure Painting) แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ
5.ภาพประกอบเรื่อง (Illustration Painting) เป็นภาพที่เขียนขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ
6.ภาพหุ่นนิ่ง (Still Painting) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่
7.ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting ) เป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังอาคาร โบสถ์ หรือวิหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนา ชาดก ประวัติของศาสดา กิจกรรมของพระมหากษัตริย์ บางแห่งเขียนไว้เพื่อประดับตกแต่ง


Follow us on Twitter : https://twitter.com/BlackfatTv
Like us on Facebook : https://www.facebook.com/BlackfatTV/
Site : http://www.salahtoon.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blackfatTV "ทีวีสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลา"ความเห็น (0)