วันที่ 52 ลูกปลาหลากสี (3 สิงหาคม 2559)

เช้านี้โรงเรียนมีกิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการไปแข่งขันเจดีย์ขาวเกมส์ให้แก่นักกีฬา

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สะสมนักกีฬาไว้เยอะเลย โดยเฉพาะนักวิ่ง

ทั้งที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำสนามซ้อมกีฬาให้นักเรียน

แต่นักเรียนทุกคนก็ตั้งใจและขยันซ้อมกีฬามาก โดยพวกเขาจะไปซ้อมที่สนามกีฬาเทศบาลฯเกือบทุกวัน

และวันนี้รางวัลของการตั้งใจของพวกเขาก็ปรากฎขึ้นแล้ว

ยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัลนะ ^^


ภาพนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันเจดีย์ขาวเกมส์


ภาพคณะครูและนักกีฬาถ่ายรูปร่วมกันหน้าเสาธง


ภาพนักกีฬาระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล

หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วก็เรียนตามปกติ

กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ ฉันใช้สื่อการสอนแบบง่ายๆ

วันนี้เป็นการเรียนเรื่องตัวการันต์

ฉันใช้ชื่อกิจกรรมการเรียนนี้ว่า "ลูกปลาหลากสี"

โดยใช้รูปปลา 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม และสีเหลือง แทนการใช้การันต์แต่ละประเภท

  • ปลาตัวที่ 1 ปลาสีฟ้า แทนคำที่มีตัวการันต์กำกับตัวเดียว เช่น ราชสีห์ ผลิตภัณฑ์ อาจารย์ ขันธ์ เป็นต้น
  • ปลาตัวที่ 2 ปลาสีส้ม แทนคำที่มีตัวการันต์กำกับสองตัว เช่น จันทร์ ภาพยนตร์ รัตนโกสินทร์ พระอินทร์ เป็นต้น
  • ปลาตัวที่ 3 ปลาสีเหลือง แทนคำที่มีตัวการันต์กำกับทั้งพยัญชนะและสระ เช่น รามเกียรติ์ พันธุ์ไม้ ต้นโพธิ์ ฤทธิ์ เป็นต้น

และเมื่ออธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

โดยการแจกกระดาษคำศัพท์รูปปลาที่ไม่มีสีคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนออกมาเลือกติดคำศัพท์ให้ถูกต้องตามสีปลาของตนเอง


ภาพเด็กๆกำลังเลือกติดคำศัพท์ของตนเองบนกระดาน


ภาพเด็กๆกำลังยิ้มอย่างมีความสุข ^^


ภาพเด็กๆกำลังเลือกติดคำศัพท์ของตนเองบนกระดาน


ภาพเด็กๆกำลังเลือกติดคำศัพท์ของตนเองบนกระดาน

ดีใจที่วันนี้เด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอนนะ

แม้สื่อวันนี้จะไม่ค่อยแข็งแรง แต่ฉันก็ตั้งใจทำให้เด็กๆนะ

ไว้วันต่อๆไปครูจะพัฒนาสื่อการสอนให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเด็กๆ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)