160827-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Under

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(A2Z) ให้ข้อควรจำ เมื่อใช้ “UNDER” เป็นคำนำหน้า (prefix) คำที่เริ่มต้นด้วย “R”

ต้องใช้เป็น “rr” เช่น “Under+ rate” = “underrate”


(CCD) อธิบาย การใช้ “UNDER” – “Below” และ “Beneath”

ใช้ “Under” เป็นบุพบท (Preposition) เกือบทุกครั้ง

เพื่อบอกว่า “สิ่งหนึ่ง อยู่ที่ระดับต่ำกว่า อีกสิ่งหนึ่ง” และว่า “สิ่งอื่น อยู่เหนือสิ่งนั้นโดยตรง” เช่น

อาจกล่าวว่า “ของสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นนั้น อยู่ “under” a table หรือ chair”

‘There’s a cupboard under the stairs.’

‘A path runs under the trees.’

สามารถใช้ “UNDERNEATH” เป็น “prep” ในความหมายที่คล้ายกับ “under” เช่น

‘We sat at a table underneath some olive trees.’

และสามารถใช้ “underneath” เป็น Adv. ได้ด้วย เช่น

‘Let’s pull up the carpet and see what’s underneath.’

ใช้ “BELOW” เป็น Prep. ได้ด้วย

โดยที่ ตามปกติ ใช้ “below” เพื่อบอกว่า “สิ่งหนึ่ง อยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่าอีกสิ่ง อย่างมาก” เช่น

‘There’s a tunnel 100 meters below the surface.’

และสามารถใช้ “below” เป็น Adv. ได้ด้วย เช่น

‘They stood at the top of the mountain and looked at the valley below.’

สามารถใช้ “BENEATH” เป็น Prep. ในความหมายที่คล้ายกับ “under” หรือ “below”

โดยถือว่า “beneath” เป็นการใช้ที่เป็นทางการ มากกว่า เช่น

‘He could feel the soft ground beneath his feet.’

และสามารถใช้ “beneath” เป็น Adv. ได้ด้วย เช่น

‘He stared out of the window at the courtyard beneath.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.4.170
เขียนเมื่อ 

Thank you.

What do we know about words like: undercook, underrate, underbid, undercut, underclass, underbody, underarm,...?