การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคมสถาบันคลังสมองของชาติ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม (Socially-engaged Pedagogy) และเชิญผมไปพูดนำ เรื่อง การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ ซึ่งเมื่อจบการนำเสนอศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ได้กล่าวเสริมว่า Transformative Learning นอกจากจะเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา, เปลี่ยนแปลงที่ตัวอาจารย์ แล้วขอเพิ่มการเปลี่ยนแปลงระดับสถาบันด้วยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

หลังจากผมกล่าวนำแล้ว เป็นการเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม เรื่อง กรณีศึกษานโยบายและการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับคณะที่ผูกพันกับสังคม โดยคณบดี ๒ ท่าน คือ รศ. ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มช., กับ ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ. ดร. สิริวุฒิ นำเสนอการจัดการระดับคณะที่แยบยลมากผมตีความว่าเป็น comprehensive change ของการจัดการการเรียนการสอนในระดับคณะ ใช้หลักการ Action Learningของ World Institute of Action Learning (www.wial.in/action-learning/) มีการทำความเข้าใจกับอาจารย์ มีการฝึกทักษะของอาจารย์มีระบบไอที ช่วยการรายงานของอาจารย์และเมื่อประสบผลสำเร็จอาจารย์ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวคูณเงินเดือน

ที่คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนมากที่สามารถไปเรียนรู้แบบปฏิบัติงานจริง โดยการทำโครงการแก้ปัญหาของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็น facilitator และ mentorเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ผูกพันกับสังคมนักศึกษาได้เรียน อาจารย์ก็ได้เรียน และบริษัทก็ได้เรียน ที่น่าชื่นชมคือวิธีจัดการระดับคณะ

ดร. วรชาติ มาอีกแบบเน้นให้ นศ. ออกชุมชนตั้งแต่ปี ๑ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เชิงอารมณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการออกชุมชนเรียกว่าการศึกษาเพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ได้เข้าใจชีวิตของคนจนมีการทำสุนทรียสนทนา เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจเป็น socially-engaged ในมุมของคนด้อยโอกาสในขณะที่ social engagement ของ ดร. สิริวุฒิ เน้นที่องค์กรธุรกิจ

ตอบบ่ายเป็นการนำเสนอ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาที่ผูกพันกับสังคม โดย ดร. มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผมไม่มีโอกาสได้ฟังแต่ดูจาก ppt ที่พิมพ์แจกดร.มณฑล ดำเนินการให้ นศ. ออกแบบในโครงการบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยทำงานร่วมกับชุมชนส่วน ดร. จริยาภรณ์ นำนักศึกษาออกไปออกแบบและสร้างเครื่องมือให้ชุมชนใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชน

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.ค. ๕๙หมายเลขบันทึก: 612804เขียนเมื่อ 23 สิงหาคม 2016 20:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2016 08:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี