ชีวิตที่พอเพียง : 2733. เด็กสอนผู้ใหญ่ให้เป็นคนดี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผมไปบรรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผมเตรียมหนังสือไปมอบให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๗ เล่มระหว่างนั่งเครื่องบินไปขอนแก่นเพื่อเดินทางต่อไปกาฬสินธุ์ หยิบหนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี ขึ้นมาอ่านคำนิยม โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสีจึงเป็นที่มาของบันทึกนี้

เพื่อเชิญชวนให้เข้าไปอ่านคำนิยมนี้ที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่า “การเลี้ยงดูเด็กที่ดีเป็นเครื่องมือการพัฒนา ผู้ใหญ่อย่างดียิ่ง”

เด็กสอนผู้ใหญ่แบบไม่สอน

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ก.ค. ๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)