160817-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Treachery & treason

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Treachery & treason

(DPWE) อธิบายว่า ทั้ง “treachery” และ “treason”

ต่างแสดงนัย “การจงใจ หรือเจตนา ทรยศต่อความไว้วางใจ หรือความเชื่อมั่น”

โดยที่สามารถใช้ “treachery” ได้กับ “การกระทำที่ไม่ซื่อตรงต่อเพื่อน”

หรือ “กล่าวถ้อยคำที่ไม่ดีเกี่ยวกับบางคนลับหลัง”

‘He was deeply wounded by the treachery of close aides and old friends.

และใช้ “treason” “ได้แต่เพียงกับการทรยศต่อประเทศของตนเท่านั้น”

เช่น การโค่นล้มการปกครองของรัฐบาล หรือทำร้ายต่อกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุด

‘This self-imposed blindness is a dark treason to yourselves.’

‘We’d discussed his last campaign – it was for a Syrian dissident who’d been sentenced to death for treason.’

อธิบายว่า “All treasonable acts are treacherous, but not all treachery is treason.”


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “treachery” ว่า “trech-uh-ree”

และสะกดคำอ่าน “treason” ว่า “tree-zuh n”

(CED) ให้รายการคำคล้าย “treachery” รวมถึง

“Betrayal” “infidelity” “treason” “duplicity” “disloyalty” “double-cross”

(ไม่เป็นทางการ) .”double-dealing” “stab in the back” “perfidy” “faithlessness”

(CED) ให้รายการคำคล้าย “treason” รวมถึง

“disloyalty” “mutiny” “treachery” “subversion” “disaffection” “duplicity”

“sedition” “perfidy”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)