160805-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Trace & vestige

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Trace & vestige

(DPWE) อธิบายว่า ต่างหมายถึง “บางสิ่งที่เคยมีอยู่” หรือ “หายไปแล้วก่อนหน้า”

โดยที่ ใช้ “TRACE” มากกว่า

มีรากจาก “Latin” หมายถึง “a dragging”

โดยใช้กับ ”หลักฐานใดๆ” เช่น รอยเท้า (footprint) เศษเสี้ยว (fragment)

หรือ กลิ่นที่ยังคงอยู่ อันแสดงว่า “เคยมีสิ่งนั้นอยู่ก่อนหน้า”

‘There was a trace of perfume in the room.’

‘There was no trace of their having spent the night here.’

ส่วน “VESTIGE” มี การใช้ที่จำกัดกว่า

อ้างอิง “สิ่งที่เหลือเพียงน้อยนิด แต่แสดงได้จริง (ยังคงอยู่) ว่า “เคยมีแต่หมดไปแล้ว”

‘In his weakened condition, he is a mere vestige of his former self.’

‘Not a vestige of her once-great beauty remains.’

(KEMD) ให้คำแปล “TRACE”

เมื่อเป็น นาม ว่าคือ “ร่องรอย” คือ “เครื่องหมายหรือสิ่งที่บางคนทิ้งไว้”

‘There were traces of egg on the table.’

‘There’s still no trace of the missing child.’

และ อีกความหมายว่า “จำนวนที่บางเบา” (a small amount)

Traces of poison were found in the cup.’

เมื่อเป็น กริยา ว่าคือ “สีบหาร่องรอย” ด้วยการ “ติดตามค้นหาจากหลักฐาน”

‘The police have traced him to London.’

‘The source of the infection has not yet been traced.’

และอีกความหมายว่า “ลอกลาย” คือ ทำสำเนาด้วยกระดาษบางทาบ แล้วลากเส้นตาม

‘I traced the map.’


(CED) ให้รายการคำคล้าย “TRACE”

“Bit”drop” “touch” “shadow” “suggestion” “hint” “dash” “suspicion”

“tinge” “trifle” “whiff” “jot” “tincture” “iota”

“Remnant” “remains” “sign” “record” “mark” “evidence” “indication”

“token” “relic” “vestige” “footprint” “electronic footprint”

“Track” “trail” “footstep” “path” “slot” “footprint” “spoor” “foot mark”

“Search for” “follow” “seek out” “track” “determine” “pursue” “unearth”

“ascertain” “hunt down”

“Find” “track (down)” “discover” “trail” “detect” “unearth” “hunt down”

“ferret out” “locate”

“Outline” “chart” “sketch” “draw” “map out” “depict” “mark out” “delineate"

“copy” “map” “draft” “outline” “sketch” “reproduce” “draw over”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)