ครูแพทย์

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูให้กับผู้คนมากมายอย่างไร้เงื่อนไข

"ครูแพทย์"

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือ "ครูแพทย์" จากท่าน อ.แทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) เมื่อได้หยิบจับ สัมผัส และเรียนรู้เรื่องราวจากในหนังสือ "ความปิติอิ่มเอมใจ" ก็ปรากฏขึ้น ทำให้นึกถึงหัวใจและจิตวิญญาณของผู้เป็นครู

นอบน้อมและอ่อนโยน

อ่านแล้วทำให้นึกถึงครูสองท่าน คือ ... ครูคนแรกคือ ท่านอาจารย์สุธี รัตนะมงคงกุล และท่านที่สองคือ ท่านอาจารย์ทนงสรรค์ เทียนถาวร ทั้งสองท่าน คือ "ครูแพทย์"... และยังเป็นครูให้กับผู้คนมากมายอย่างไร้เงื่อนไข

หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูทั้งสองท่านนี้ที่มอบความเมตตาและกรุณาเกื้อกูลต่อวิถีการงานของข้าพเจ้า

ระลึกถึงเมื่อใดก็ซาบซึ้งใจ...
หัวใจความเป็นครูของทั้งสองท่านมีมากมายจากใจที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้...

ไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปมากกว่าการที่ข้าพเจ้าพึงน้อมระลึกถึงพระคุณและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูทั้งสองท่านนี้

การเอื้อนเอ่ยมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงครูทั้งสองท่านนี้
คือความนอบน้อมที่ข้าพเจ้าพึงทำและรำลึกตลอดวิถีการงานที่ดำรงอยู่

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)