รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน งดออกอากาศคืนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 และคืนวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เนื่องจากตรงกับวันพระ จะออกอากาศสดตามปกติในคืนวันพุธที่ 10 สิงหาคม และทุกคืนวันพุธ เวลา 20.00=21.00 น

เนื่องจากวันพุธที่ 27 กรกฎาคม และ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ตรงกับวันพระ ทางรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน มีความจำเป็นต้องงดออกอากาศเนื่องจากทางสถานีใช้เวลาของรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ไปออกรายการสวดมนต์วันพระ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน จะเริ่มออกรายการสดเป็นปกติตั้งแต่คืนวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 และทุกคืนวันพุธเป็นประจำในเวลา 20.00-21.00 น ยกเว้นวันพระ

ช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ จึงไม่ได้เข้ามาดูแลและบริหารเวปนี้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากภารกิจดังกล่าว และอาจต้องใช้เวลาต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้

สำหรับวันนี้มีข่าวดีที่จะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ผมได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ได้บางส่วนแล้ว เชื่อว่าภายในเดือนสิ่งหาคมจะลงตัวทุกอย่าง แน่นอนครับ ผมจะมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯมาช่วยผมบริหารเวปไซดีนี้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านมากขึ้น โปรดติดตามข่าวดีในเร็วๆนี้ครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

1 สิงหาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)