๑ สิงหาคม วันสตรีไทย

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ใช่ที่........หยาดหยด.......สดสวย
สำรวย.........รูปงาม...........นามหวาน
ใช่ที่...........ห่างไกล.........การงาน
สำราญ.........แต่สุข...........ทุกวัน


...แท้เธอ.....ทัดเทียม........บุรุษ
ผ่องผุด........เพราะงาน......การขยัน
หัวใจ..........ยุติธรรม........สำคัญ
พร้อมพลัน....สรรค์โลก.......รื่นรมย์


...โอ้แม่......แห่งลูก.........แห่งธรรม
มือค้ำ.........โลกผุด.........พิสุทธิ์สม
แบบอย่าง....แห่งรัก.........อุดม
สืบสังคม.....เมตตา..........รักเอยที่มา : - สองบทแรกดัดแปลงจาก “สตรี" (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙)
ของนักศึกษานิรนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- สองบาทแรกของบทท้าย ได้จาก
“แม่แห่งลูก แม่แห่งโลก แม่แห่งธรรม
สองมือแม้น แม่แรงค้ำ โลกและคน”
จิตร ภูมิศักดิ์*** ขับร้องเป็นทำนองสากลได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)