ตอนที่ 10 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 8  ว่าด้วยการจัดการความมุ่งมั่น   หรือเป้าหมายร่วมของคนในองค์กร   อ่านได้ที่นี่ (clcik)

วิจารณ์  พานิช