บันทึกในบล็อก http://gotoknow.org/blog/nurqakm/58695 ช่วยกระตุ้นให้ผมเขียนบันทึกนี้

         จะทำ KM เรื่องอะไรก็ตาม     เคล็ดลับคือหาทางเรียนลัดจากคนที่ทำได้ดีอยู่แล้ว     ดังนั้น KM ด้านการเรียนการสอนก็ควรจะเริ่มจากการไปเสาะหาอาจารย์ที่สอนดี     ซึ่งหมายความว่า นศ. เขามีมติว่าอาจารย์ท่านนี้สอนเข้าใจง่าย  สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ     และอาจารย์เอาใจใส่ช่วยเหลือการเรียนของ นศ.     เชิญให้อาจารย์เหล่านั้นมาเล่า แบบ storytelling ว่าท่านมีหลักคิด และทำอย่างไร ในเรื่อง
            - การเตรียมสอน  
            - การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ นศ.
            - การสอนให้สนุก
            - การช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อน
            - การออกข้อสอบ / การสอบ
            - เป็นต้น

         จะให้ดี ขอให้ท่านเล่าโดยยกตัวอย่างนักศึกษาเป็นคนๆ     หรือกรณีตัวอย่างที่ท่านประสบความสำเร็จมาจริงๆ     จะทำให้เรื่องเล่าสนุกและมีชีวิตชีวามาก     ผู้ฟังอย่าลืมซักแบบ Appreciative Inquiry     และต้องจดบันทึกหลายรูปแบบ  เอาไว้เผยแพร่ทั้งเรื่องเล่า  และ "ขุมความรู้"

        เราจะพบว่า ในทุกมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ที่มี "ทีเด็ด" ในการจัดการเรียนการสอนมากมาย     และบางวิชาที่สอนยาก หรือสอนให้สนุกยาก ก็จะมีอาจารย์ที่มีเคล็ดลับในการเรียนการสอนอยู่

        ถ้าผู้บริหาร ส่งเสริมการ ลปรร. ดังกล่าว และหาผู้สันทัดการตั้งโจทย์วิจัยที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนมากนัก ให้อาจารย์ที่สอนดีเหล่านี้ดำเนินการ     เราจะได้ผลงานวิจัยไว้เผยแพร่ ในลักษณะ R2R ของการเรียนการสอน     อาจารย์ที่สอนเก่งก็จะมีผลงานวิชาการด้านการพัฒนาการเรียนการสอน    ซึ่งเราจะต้องช่วยกันสร้างระบบผลงานวิชาการแนวนี้     ให้อาจารย์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการผ่านผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้
 
        เห็นไหมครับ     KM ด้านการเรียนการสอน ถ้ามีการส่งเสริม มีการจัดการนิดหน่อย     ก็จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานในหลากหลายด้าน     นี่ยังไม่ได้โยงเอา อาจารย์ที่วิจัยเก่งด้วย สอนเก่งด้วย ให้มาเล่า ว่าท่านโยงงาน ๒ ด้านนี้ให้เสริมซึ่งกันและกันอย่างไร     มหาวิทยาลัยไหนทำเรื่องนี้เป็น ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล

        ขอเชิญร่วมกันเล่าเรื่องราวของ อจ. สอนเก่ง ลงใน comment      จะเป็นตัวท่านเอง หรือผู้อื่นก็ได้     เล่าจากหลังไปหน้า  ว่าสอนแล้ว นศ. ชอบอย่างไร     มีวิธีสอนอย่างไร  เตรียมตัวอย่างไร  วัดผลอย่างไร      เกิดผลดีต่อตัว อจ. เองอย่างไร    เป็นต้น

วิจารณ์ พานิช
๑๑ พย. ๔๙